Izvorni kod

Program za članarine

 
Modul članarina je program za vođenje i praćenje evidencije članova sportskih klubova, društava i saveza, teretana, wellness, fitness i spa centara te udruga građana. Evidencija članova podrazumljeva praćenje aktivnih / ne aktivnih članova, vrste članarine, datuma valjanosti članarine itd.

Produx program za članarine i evidenciju članova

 

Članarine mogu biti podijeljene u različite vrste prema vrsti i visini naknade koju plaćaju članovi. Za svakog člana u programu se može izraditi članska iskaznica sa bar kodom, akreditacija, pratiti aktivnost, vidjeti pregled uplata i obaveza za članarine/naknade. Posebna pogodnost je automatsko obračunavanje zaduženja odabirom vrste članarine te perioda zaduženja program automatski kreira zaduženja za sve članove odabrane članarine. Iste je moguće ispisati na uplatnice HUB 3A s jedinstvenim pozivom na broj preko kojega uvozom izvoda iz banke (FINA format) se rade automatska zatvaranja.

 

Detalji iskaznice
Povijest iskaznice
Članska iskaznica
Tip članarine - lista
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Popis funkcionalnosti:

Članska iskaznica

Vođenje evidencije i praćenje članova:

 •  Izrada članskih iskaznica/akreditacija, uključujući fotografiranje iz programa, bar-kod, logotip, ispis
 •  Praćenje povijesti članova po članskoj iskaznici (prisutnost, aktivnosti, promjene statusa)
 •  Praćenje članova po krovnim organizacijama - savezima
 •  Razvrstavanje članova po zvanju i/ili rangu (trener, sudac, član, žuti pojas, jedriličar)
 •  Praćenje članova po zvanju

 

Evidencija posjeta:

 •  Evidentiranje posjeta (dolazaka i odlazaka) po članskim iskaznicama, kontaktima (koristi se bar kod čitač)
 •  Prikaz trenutnog stanja - broj i popis prisutnih članova u svakom trenutku
 •  Signalizacija neaktivnosti kartice prilikom evidencije ulaza
 •  Prikaz broja dolazaka u tekućem mjesecu
 •  Signalizacija prilikom pokušaja ulaza s istom karticom ukoliko je korisnik već prijavljen, a nije odjavljen
 •  Pregled posjeta po članu / kontaktu, vremenskom intervalu, iskaznici
 •  Prikaz trajanja posjeta

 

Praćenje članarina:

 •  Mjesečne, kvartalne, godišnje članarine
 •  Evidencija članarina uplaćenih gotovinski i preko žiro računa
 •  Dodjeljivanje članovima različitih vrsta članarina
 •  Pregled i filtriranje plaćenih i neplaćenih članarina, po članovima i zvanjima (sudac,
  trener, član)
 •  Pregled i sortiranje uplatnica po svrsi uplate, partneru i iznosu uplate
 •  Praćenje aktivnosti

   Za fakturiranje se koristi modul maloprodaje i / ili modul prodaje

   

Zaduženja – opcija namjenjena udrugama i klubovima koji za članarine nisu dužni izdavati račune:

  •  Definiranjem vrste članarina unosi se i iznos zaduženja
  •  Kreiranje zaduženja iz članske iskaznice 1 klikom miša
  •  Ispis zaduženja HUB 3A uplatnicu (laserske uplatnice 3 komada na A4 papiru)
  •  Opcija automatskog kreiranja zaduženja za članove odabirom vrste članarine te razdoblja zaduženja
  •  Grupni ispis kreiranih zaduženja na HUB 3A uplatnice
  •  Zatvaranje zaduženja ručno (brzo zatvaranje) ili preko uvoza bankovnih izvoda u FINA formatu (uz blagajnički modul)
  •  Lista zaduženja s mogućnošću filtriranja po članu, razdoblju zaduženja, pozivu na broj zaduženja te da li je zaduženje plaćeno ili ne
  •  Lista zaduženja za svakog člana 1 klikom miša
  •  Lista dužnika po zaduženjima

   

Izvještaji:

     •  Posjete po danima (grafički prikaz broja posjeta po danima,ispis u PDF, eksport u EXCEL)
     •  Posjete po članovima filter za vremenski period (klikom na broj posjeta otvara se lista posjeta odabranog člana)

   

Alati:

     •  Linkovi bitnih ili često korištenih mapa ili programa
     •  Kalkulator
     •  Slanje grupnih email-ova članovima, sponzorima, firmama (odabir po korisnicima, firmama, grupana, rođendanima)
     •  Slanje grupnih SMS-ova članovima, sponzorima, firmama (odabir po korisnicima, firmama, grupana, rođendanima)
     •  Ispis adresa na naljepnice formata 2 x 4
     •  Ispis adresa na naljepnice formata 3 x 7
     •  Ispis adresa na naljepnice formata 4 x 10
     •  Ispis adresa na omotnice

   

  •  upravljanje firmama
  •  upravljanje kontaktima
  •  upravljanje korisnicima

Izvorni kod rješenja