Izvorni kod

Podrška i održavanje

 

Održavanje i podrška po pozivu

Konzultacija i / ili intervencija putem e-mail-a ili telefona (do 30 minuta) 15,00€
Sat rada programera na izmjenama programa prema zahtjevima korisnika 35,00€
Intervencija na podacima korisnika putem interneta - tzv. remote support 30,00 € po svakom započetom satu
Sat rada na lokaciji kupca - tzv. on-site support (putni troškovi izlaska na teren za lokacije udaljenije od 10 km naplaćuju se 0,33 € po prijeđenom kilometru) 35,00 € po svakom započetom satu
Instalacija nove verzije programa na zahtijev korisnika 100,00€
Instalacija nove verzije programa na svako dodatno računalo koje se spaja na istu bazu 20,00€
Relicenciranje na novo računalo (stara licenca se deaktivira) 100,00€
Relicenciranje na novu firmu (stara licenca se deaktivira te prenosi na novu firmu) 150,00€
Reinstalacija (ponovna instalacija) serverskog dijela aplikacije 80,00€
Reinstalacija (ponovna instalacija) klijentskog dijela aplikacije 20,00 € po računalu

Sve cijene izražene su bez PDV-a.
Zadržavamo pravo izmjene cijena.
Cjenik vrijedi od 1. listopada 2023.g.

 

Ugovor o paušalnom održavanju uključuje

Mjesečna cijena po licenci iznosi 19,91 € (cijena za više licenci po dogovoru)
Opcija aktiviranja dnevnog arhiviranja podataka (data backup): lokalno ili internet / web
Usklađivanje sa zakonskim propisima i izmjenama
Instalacija nove verzije programa na zahtijev korisnika bez naknade
(nova verzija izlazi u prosjeku jednom mjesečno - za podatke o verzijama kliknuti ovdje)
Uključen paket podrške - telefonska i podrška za udaljene lokacije putem interneta (tzv. remote support)
30% popusta za podršku na lokaciji korisnika (tzv. on-site support)
Izvoz podataka u drugi erp sustav (npr. Synesis eIRA/eURA, Delta Omega - Libri, Micronic, Panteon)

Sve cijene izražene su bez PDV-a.
Zadržavamo pravo izmjene cijena.
Cjenik vrijedi od 1. listopada 2023.g.

 

Izvorni kod rješenja

Naslovnica Cjenik Podrška i održavanje