Izvorni kod

 
Intuitivno kreiranje ponuda, prodajnih naloga i računa u kombinaciji sa olakšanim unosom stavki u dokument pojednostavljuje rad, smanjuje broj mogućih greški i štedi vrijeme.

Produx prodaja

 

Sitnice poput direktnog slanja računa i ponuda e-mailom iz programa dodatno rasterećuju operatera koji se može posvetiti bitnijim obavezama.

 

Modul prodaje se može koristiti samostalno ili integriran sa drugim modulima programskog paketa Produx npr. integracija sa modulom za vođenje kampanja te CRM modulom.

 

Detalji artikla
Kartica artikla
Avans
Avans - ispis
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Popis funkcionalnosti:

Kreiranje / upravljanje ponudama:

 •  Lista ponuda s filterima (statusu, firmi, kontaktu, vremenskom intervalu ...) početna postavka je postavljena tako da prikazuje aktivne/nerealizirane ponude
 •  Brza pretraga po broju ponude ili partneru
 •  Postavka za direktno spremanje ponuda u definiranu mapu
 •  Dupliciranje već postojeće ponude - otvara se forma za unos nove ponude prilikom čega se kopiraju stavke i postavke firme i kontakt osobe
 •  Opcija slanja ponude e- mailom direktno iz programa (automatski se podiže definirani email klijent i kreira ponuda u obliku pdf priloga, a za pošiljatelja se uzima e-mail adresa od korisnika ili firme koja je definirana na ponudi)
 •  Kreiranje računa iz ponude gdje se kopiraju svi podaci iz ponude u novi račun te je potrebno samo odabrati način plaćanja
 •  Kreiranje predujma iz ponude (kod kreiranja računa iz takve ponude program automatski povlači predujma i umanjuje iznos koji je potrebno platiti)
 •  Kreiranje prodajnog naloga iz ponude gdje se kopiraju svi podaci iz ponude u novi prodajni nalog te je potrebno samo odabrati status prodajnog naloga
 •  na računu/avansu/prodajnom nalogu koji je kreiran iz ponude nalazi se link na ponudu iz koje je kreiran
 •  Opcija postavke sufiksa i prefiksa ponuda te pomaka brojača
 •  Opcija postavke valjanosti ponude (u danima)

 

Kreiranje / upravljanje prodajnim nalozima:

 •  Lista prodajnih naloga s filterima (aktivnost, firmi, kontaktu, vremenskom intervalu...) početna postavka je postavljena tako da prikazuje otvorene prodajne naloge
 •  Kreiranje proizvoljnog broja statusa prodajnih naloga kojima se postavlja oznaka da li su krajnji ili ne
 •  Kreiranje prodajnog naloga direktno iz ponude
 •  Dupliciranje prodajnog naloga iz starog
 •  Kreiranje jednog ili više predujmova na prodajni nalog
 •  Kreiranje jednog ili više računa iz prodajnog naloga (Ukoliko postoji periodično izdavanje računa npr. neko održavanje napravi se prodajni nalog i stavi u status 'Mjesečno održavanje') te na kraju mjeseca samo se dodaju računi
 •  U prodajnim nalozima ukoliko je u opisu upisan format (MM- MJESEC , yyyy GODINA, dd DAN) isti će se kod kreiranja računa prebaciti u ispravan format npr. OPIS ARTIKLA 'Održavanje računala za MM/yyyy' kod kreiranja računa npr 29.10.2013 će biti 'Održavanje računala za 10/2013'

 

Računi u modulu prodaje

 

Kreiranje / upravljanje računima:

 •  Lista računa s filterima (statusu plaćenosti/zatvoreni/svi, po kupcima, datumima, načinu plaćanja, kreatoru
 •  Ispis liste ili izvoz u excel dokument
 •  Grupni ispis pojedinačnih računa iz liste
 •  Kreiranje računa direktno iz ponude/prodajnog naloga/servisnog naloga
 •  Postavka za direktno spremanje računa u definiranu mapu
 •  Storno računa - klikom miša prebacuju se svi artikli u novi račun s negativnim količinama zajedno s podacima o partneru i načinu plaćanja te se u napomenu upisuje naziv storniranog računa (Postoji veza storno i storniranog računa te nije višestruko storniranje istog računa)
 •  Opcija slanja računa e- mailom direktno iz programa (automatski se podiže definirani e-mail klijent i kreira račun u obliku pdf priloga, a za pošiljatelja se uzima e-mail adresa od korisnika ili firme koja je definirana na računu )
 •  Opcija dupliranja računa - otvara se forma za unos novog računa prilikom čega se kopiraju stavke i postavke firme i kontakt osobe odabranog računa
 •  Računi za predujam isti se kreiraju iz ponude ili predajnog naloga
 •  Fiskaliziranje gotovinskih računa
 •  Rad u mreži na više lokacija, s više prodajnih mjesta
 •  Neograničeni broj vrsta plaćanja (gotovina, kartice - VISA, kartice – AMERICAN, transakcijski račun, čekovi ...)
 •  Definiranje više vrsta plaćanja po jednom računu
 •  Ispis računa na obični A4, A5 ili POS pisač (COM, LPT, DRIVER,DATOTEKA)
 •  Postavke željenog izgleda računa (Logo, napomene, zaglavlja/podnožje računa, barkod, ispis kontakta kod ispisa računa, boja zaglavlja, ispis partnera s lijeve ili desne strane ...)
 •  Unos artikala u račun bar kod čitačem ili ručno po šifri ili nazivu artikla (podešavanjepreferirane početne pretrage )
 •  Postavke vidljivosti kolona (šifre, opisa artikla, barkoda, PDV-a)
 •  Mogućnost slobodnog upisa 'opisa artikla' prilikom kreiranja računa
 •  Opcija dozvole mijenjanja VP cijene za artikle kod ponuda/računa
 •  Opcija postavke datuma valute (u danima)
 •  Dodavanje artikla za vrijeme izrade računa
 •  Postavka prikaza stanja artikla na skladištu u listi artikala – ukoliko se koristi modul robno
 •  Unos artikla iz grida ili odabirom artikla iz liste artikala
 •  Prilikom ulaza ili izlaza u modul ukoliko postoje nefiskalizirani računi program obavještava korisnika o postojanju istih i nudi opciju potpisivanja
 •  Upotreba dokumenta Račun/Otpremnica koji automatski skida robu sa skladišta
 •  Kreiranje proizvoljnog broja predefiniranih napomena te odabir istih iz računa
 •  Opcija izmjena stope PDV-a po stavki računa (Za isporuke prema zemljama članicama EU ili kod prijenosa obveze plaćanja PDV-a na naručitelja građevinskih usluga...). Ukoliko se odabere da je neka stavka s 0% PDV-a, a firma je u sustavu PDV-a te je napomena prazna program traži da se unese razlog oslobađanja PDV-a.

 

Kreiranje / upravljanje artiklima:

 •  Jednokratan unos artikala i cijena u šifrarnik artikala
 •  Kreiranje novog artikla direktno iz liste artikala
 •  Kreiranje neograničenog broja artikala s 4 nivoa cijena
 •  Klasifikacija artikala po grupi / nadgrupi
 •  Klasifikacija po tipu artikla (usluga, roba, materijal)
 •  Kartica artikla – ulazi/izlazi artikla za skladište po dokumentima (računima / skladišnim dokumentima)
 •  Pretraživanje artikala po: nazivu, šifri, grupi artikla, oznaci dobavljača
 •  Grupiranje artikala u listi po grupi/nadgrupi
 •  Stanje artikala po skladištima
 •  Ispis etiketa za artikle na naljepnice (naljepnice 4x10 i 3x13 ispis barkoda)
 •  Uvoz artikala iz excel datoteke
 •  Automatsko kreiranje zapisnika o promjeni cijena za sva maloprodajna skladišta prilikom promjene cijene artikla
 •  Opcija označavanja artikala sa stanjen 0 ili negativnim stanjem na skladištu (korisnikov odabir boje prikaza takvih artikala u listi artikala)
 •  Postavka prikaza samo dostupnih artikala na skladištu

 

Izvještaji:

 •  Lista dužnika
 •  Rang lista kupaca
 •  Računi po načinima plaćanja
 •  Računi po korisnicima
 •  Obračun razlika u cijeni po računima
 •  Rekapitulacija prodaje po artiklima
 •  Financijski izvještaj za artikle u ponudi – detaljni
 •  Financijski izvještaj za artikle u računu – detaljni
 •  Izvještaj po grupama artikala računa – detaljni

 

Evidencija uplata / isplata:

 •  Administracija uplata / isplata
 •  Uvoz izvoda (FINA format)
 •  Zatvaranje računa s uplatama

 

 •  upravljanje firmama
 •  upravljanje kontaktima
 •  upravljanje korisnicima

Izvorni kod reference

 


Izvorni kod rješenja

Naslovnica Reference Izvorni kod Rješenja Prodaja - ponude, nalozi i računi