Izvorni kod

 
Projektni modul omogućava učinkovitu organizaciju raspoloživih radnih resursa firme te planiranje i praćenje utroška radnog vremena članova tima. Kreiranjem projekta i projektnih zadataka (određenih rokovima, planiranim troškovima i raspoređenih u faze) omogućuje se sustavno planiranje i praćenje projekata.

Produx upravljanje projektima

 

Za svaki projekt se definira lista korisnika s ovlastima administracije / pregleda / odobravanja prihoda i rashoda. Odgovorne osobe, kao i voditelji projekta, kreiraju projektne zadatke te iste dodjeljuju članovima projektnog tima. Planirani fond radnih sati se prati kroz dnevnik rada i uspoređuje sa realizacijom.

Za svaki zadatak moguće je unijeti planirani iznos prihoda i rashoda. Stvarni prihodi i rashodi mogu se unositi u listu (rashoda / prihoda) koji se mogu direktno povezati s ulaznim i izlaznim računima ukoliko je instaliran i Produx modul prodaje Administratori mogu nadgledati sve navedene parametre i mijenjati ih kako bi se projekt uspješno priveo kraju.

 

Lista projekata
Izvještaj projekt
Detalji zadatka
Planiranje resursa
 
Za još slika kliknuti ovdje.

Modul za vođenje projekata pomaže voditeljima i ostalim sudionicima u projektu pri planiranju te praćenju i analizi planiranih i realiziranih prihoda, troškova i vremena kako po pojedinim projektnim zadacima tako i za projekt u cjelini.

 

Popis svih funkcionalnosti:

Kreiranje projekata i projektnih zadataka:

 •  Izrada više projekata istovremeno
 •  Administracija projekata (kreiranje/izmjena/brisanje, aktiviranje/zatvaranje proizvoljnog broja projekata), izvoz liste projekata u excel dokument
 •  Definiranje odgovornog korisnika za projekt, naručitelja te postavljanje početnog i završnog datuma kao i aktivnost projekta
 •  Definiranje liste korisnika kojima se dodjeljuju prava na projekt tako da pojedini korisnicima možemo omogućiti samo uvid u stanje projekta, a drugim dati pravo administracije
 •  Definiranje projektnih zadataka, raspoređivanje istih po proizvoljno kreiranim fazama projekta, definiranje rokova i planiranje prihoda i rashoda
 •  Izvoz liste projektnih zadataka u excel dokument
 •  Praćenje projektnih zadataka po statusu dovršenosti Nedovršeni/Dovršeni/Dovršeni neodobreni / Svi
 •  Dodjeljivanje odgovorne osobe pojedinom zadatku koja je zadužena za odobrenja po završetku zadatka
 •  Dodjeljivanje ljudskih resursa (jednog ili više djelatnika) pojedinom zadatku te planiranje fonda sati
 •  Kontrola odrađenih radnih sati za zadatak kroz dnevnik aktivnosti s detaljima aktivnosti, broju dati i djelatniku koji ih je napravio te ispis liste u formi izvještaja
 •  Administracija rashoda po projektnom zadatku koji se mogu vezati za ulazne račune ukoliko je registriran modul maloprodaje ili modul prodaje
 •  Administracija prihoda/ rashoda po projektu, filtriranje istih po načinu plaćanja te vremenskom intervalu
 •  Ispis projekta u formi izvještaja sa svim projektnim zadacima grupiranim po fazama te planiranim prihodima i rashodima te planiranim i odrađenim satima za svaki zadatak
 •  Evidencija rada preko dnevnika rada s mogućnošću filtriranja unosa po djelatniku, naručitelju, projektu ili vremenskom intervalu
 •  Pregled dodijeljenih zadataka za djelatnika i to one za koje je postavljen kao odgovoran korisnik kao i one na kojima je angažiran. Filtriranje istih po stupnju dovršenosti, pregled po listama kao i kalendaru
 •  Izvoz liste evidencije aktivnosti u excel dokument

 

 •  upravljanje firmama
 •  upravljanje kontaktima
 •  upravljanje korisnicima
 •  

Izvorni kod reference

 


Izvorni kod rješenja