Izvorni kod

Rezervacije resursa

 
Upravljanje resursima podrazumijeva planiranje i rezervaciju resursa, te praćenje korištenja resursa u određenom vremenskom periodu. Modul resursa je namijenjen za upravljanje resursima uključujući ljudske resurse tj. resurse svojih zaposlenika te prostore, vozni park, alate itd., a sve u svrhu što efikasnijeg korištenja resursa.
 

Produx upravljanje resursima - rezervacije resursa

 

Tipove resursa korisnik sam definira te po istim poslije može filtrirati rezervacije. Također za svaku rezervaciju se može odrediti i njezin status te za isti podesiti i boju tako da i vizualno odmah znamo u kojem je koja rezervacija statusu. Modul rezervacija se može koristiti u kombinaciji s drugim modulima npr. 'Salonom ljepote' (raspored klijenata u odnosu na željenog frizera / kozmetučarku / masažera) gdje iz rezervacije direktno možemo kreirati nalog prilikom čega se u nalog prenose svi relevantni podaci o stranci te definirane usluge iz rezervacije. Isto vrijedi i za modul za servis te modul za servis vozila za zakazivanje klijentima i raspoređivanje po ljudima / kanalima.

Produx - upravljanje resursima se može koristiti i uz modul maloprodaje te modul prodaje prilikom čega se direktno iz rezervacije kreira račun.

 

Postavke rezervacije
Tipovi resursa
Statusi rezervacije
Status rezervacije
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Osnovne značajke:

  •  Pregled rezervacija u različitim grafičkim pregledima (dnevni, tjedni, mjesećni, vremenska linija, tablica)
  •  Kreiranje rezervacije odabirom željenog perioda i resursa mišem
  •  Dodavanje usluga/robe u rezervaciju
  •  Mogućnost konfiguracije tako da pokriva različite scenarije za različite poslovne potrebe
  •  Opcija grupiranja rezervacija po korisnicima ili resursima, ili bez grupiranja
  •  Fleksibilnost pretraživanja po raznim kriterijima (tipu resursa, firmi, kontaktu, korisniku, statusu rezervacije, vremenskom intervalu)
  •  Kreiranje naloga / računa iz rezervacije
  •  Ispis rezervacija

Izvorni kod rješenja