Izvorni kod

MODUL TRAŽBINA

Administriranje tražbina unos/izmjena/brisanje
Uvoz/osvježavanje tražbina iz eksternog sustava
Pregled tražbina po predmetu
Pregled tražbina po stranci
Praćenje utuženosti tražbina

MODUL RADNJI

Praćenje svih poduzetih radnji za određeni predmet
(pribavljanje svih potrebitih dokumenata, odrađena ročišta ... )
Dodjeljivanje zadataka korisnicima
Praćenje učinkovitosti korisnika
Podsjetnik na zadane / dodijeljene zadatke

MODUL IZVJEŠTAJA

Pojedinačni i grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po tipu, statusima i periodu
Grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po statusima
Izvještaji po rješenjima grupni i pojedinačni
Izvještaji troškova, otpisa, tražbina ...

ADMINISTRACIJA

Predložaka i rješenja
Korisnika i korisničkih postavki
Statusa stranki
Statusa, tipova i lokacija predmeta
Sudova i sudaca
Troškova

Produx - Osnovni modul

 
U Osnovnom modulu definiraju se matični podaci firme. Unose se i organiziraju partneri (tvrtke i kontakti) koji mogu biti dodijeljeni proizvoljnom broju grupa (koje također definira i održava sam korisnik).

Produx osnovni modul

 

Na ovaj način, poslije je jednostavno koristiti funkcionalnosti za grupno slanje SMS-ova ili e-mailova. Npr. svim VIP klijentima tj. firmama/kontaktima koji su prethodno dodijeljeni u grupu 'VIP KLIJENTI'. Ili poslati obavijest o novim proizvodima svim kupcima (za detalje vidjeti korisničke upute za Osnovni modul). Kontaktima i firmama moguće je dodijeliti i 'Odgovornu osobu' koja je za njih zadužena.

Osim toga, u svakom trenutku, bez obzira u kojem se modulu ili opciji nalazili, moguće je preko kombinacije tipaka doći do:
· Brze pretrage firmi / kontakata po nazivu, kontakt telefonima ili OIB-u (Ctrl + F)
· Link-ova bitnih ili često korištenih WEB stranica, mapa ili programa (Ctrl + L)
· Kalkulatora (Ctrl + K)

 

Detalji kontakta
Grupno slanje email-ov...
Ispis adresa 4x10
Adrese za naljepnice 4...
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Matični podaci firme u osnovnom modulu

Popis funkcionalnosti: 

Upravljanje firmama:

 •  Administracija detalja firme (naziv, OIB, IBAN, kontakt brojevi telefona/fax-a, e-mailovi, web adrese, poštanske adrese, dodijeljeni korisnik, napomena …)
 •  Administracija kontakata firme
 •  Administracija podružnica
 •  Dodjeljivanje korisnicima
 •  Kreiranje grupa npr. po djelatnosti (dobavljači, serviseri, hardver...)
 •  Klasifikacija firmi po grupama (po djelatnosti, dobavljači, kupci...)

  

Upravljanje kontaktima:

 •  Administracija detalja kontakta
 •  Klasifikacija po zanimanjima (komercijalist, direktor...)
 •  Klasifikacija po organizacijskim jedinicama (računovodstvo, prodaja, servis...)
 •  Klasifikacija po grupama (po djelatnosti, dobavljači, kupci...)
 •  Podsjetnik na rođendane

 

Upravljanje korisnicima:

 •  Definiranje ovlasti pristupa licenciranim modulima
 •  Dodjeljivanje administratorskih prava
 •  Klasificiranje korisnika po po individualno generiranim zanimanjima i organizacijskim jedinicama
 •  Kreiranje grupa npr. po djelatnosti dobavljači, serviseri, hardver...
 •  Klasificiranje firmi / kontakata po grupama
 •  Spis firmi / kontakata po grupama te izvoz u Excel datoteku

   

Slanje grupnih SMS poruka

Alati:

 •  Linkovi bitnih ili često korištenih mapa ili programa
 •  Kalkulator
 •  Slanje grupnih email-ova (odabir po korisnicima,firmama,grupana, rođendanima)
 •  Slanje grupnih SMS-ova (odabir po korisnicima,firmama,grupana, rođendanima)
 •  Ispis adresa na naljepnice formata 2 x 4
 •  Ispis adresa na naljepnice formata 3 x 7
 •  Ispis adresa na naljepnice formata 4 x 10
 •  Ispis adresa na omotnice

Modul za automatsko kreiranje opomena

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara (odredi se od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Minimalni iznos visine predmeta spora

Automatsko kreiranje opomena se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu te se ispisuju po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko tražbine stranke upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena  kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Modul za automatsko kreiranje ovršnih prijedloga

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara - od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Opcija onemogućavanja uzimanja tražbina u zastari (korisnik postavlja datum do kojeg smatra da su tražbine u zastari)
 • Minimalni iznos visine predmeta spora
 • Broj primjeraka ovršnog prijedloga za tisak

Automatsko kreiranje ovršnih predmeta se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu. Za svaki se u ovisnosti o visini predmeta spora generiraju pripadajući troškovi javnog bilježnika (javnobilježnička nagrada, trošak dostave, klauzula pravomoćnosti i ovršnosti) te eventualno materijalni trošak ovrhovoditelja, te se ispisuje ovršni prijedlog po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko je stranka za čije tražbine upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Izvorni kod rješenja