Izvorni kod

MODUL TRAŽBINA

Administriranje tražbina unos/izmjena/brisanje
Uvoz/osvježavanje tražbina iz eksternog sustava
Pregled tražbina po predmetu
Pregled tražbina po stranci
Praćenje utuženosti tražbina

MODUL RADNJI

Praćenje svih poduzetih radnji za određeni predmet
(pribavljanje svih potrebitih dokumenata, odrađena ročišta ... )
Dodjeljivanje zadataka korisnicima
Praćenje učinkovitosti korisnika
Podsjetnik na zadane / dodijeljene zadatke

MODUL IZVJEŠTAJA

Pojedinačni i grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po tipu, statusima i periodu
Grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po statusima
Izvještaji po rješenjima grupni i pojedinačni
Izvještaji troškova, otpisa, tražbina ...

ADMINISTRACIJA

Predložaka i rješenja
Korisnika i korisničkih postavki
Statusa stranki
Statusa, tipova i lokacija predmeta
Sudova i sudaca
Troškova

CRM rješenje

 

CRM modul je dizajniran da pomogne firmama, menadžerima i zaposlenicima (korisnicima) u nastojanju za efikasnijim privlačenjem pažnje potencijalnih kupaca, vodeći ih kroz proces prodaje od prvog kontakta do zaključenja prodaje te naravno i zadržavanja prodajnih mogućnosti u budućnosti (tzv. prodaja poslije prodaje).

Produx CRM program

 

CRM modul omogućava formiranje i održavanje jasne slike o klijentima, od prvog kontakta do realizacije prodaje i postprodajnih aktivnosti.

Svi kontakti i ostvarena korespodencija upisuju se u bazu tako da uvijek postoji uvid tko je, kada i zašto inicirao kontakt, što se tada dogodilo, pričalo ili dogovorilo. Ovo je naročito važno firmama koje cijene svaki kontakt i računaju na dugoročan pristup tržištu, jer svaki zaposlenik na jednom mjestu može pronaći sve relevantne podatke o klijentu - kompaniji / firmi počevši od osnovnih podataka kao što su brojevi telefona, e-mail -ovi, adrese, kontakt osobe itd. do zapisa o povijesti odnosa s klijentom u svim područjima djelovanja.

 

Detalji poruke
Detalji firme
Detalji korisnika
Detalji kontakta
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Potpuna evidencija korespodencije je važna kod firmi u kojima nema stroge podjele posla po klijentima ili organizacijski, kako bi kolege mogle nastaviti započeti posao kada inicijator kontakta nije prisutan. Tada klijent dobije uslugu kakvu zaslužuje i osijeća kako ljudi u firmi imaju dobru međusobnu komunikaciju što je jedan od bitnih faktora za nastavak suradnje.

Na poslijetku, program je pravo rješenje za one koji žele kvalitetno ispitati potrebe kupaca i voditi kvalitetan proces prodaje do zaključenja, na obostrano zadovoljstvo kupca i prodavatelja, te mirno nastaviti sa postprodajnim aktivnostima sa postojećim klijentima ne gubeći fokus sa novopridošlih kontakata.

 

CRM modul se može koristiti samostalno ili integriran sa drugim modulima Produx paketa. Posebno snažna je kombinacija u kojoj se CRM modul koristi u integraciji sa modulom za vođenje kampanja te modulom prodaje.

 

Ukratko, CRM modul pruža jednostavan, pregledan i konzistentan pogled na klijente i informacije o njima. Centralizirani pristup informacijama o kontaktima i klijentima uključuje sve prethodne interakcije, realizirane i propuštene prodajne prilike, korisničke zahtjeve, kupljene proizvode i usluge, razmijenjene e-mail -ove itd.

 

Popis funkcionalnosti:

Praćenje korespondencije:

 •  Korespondencija firmi – izravno iz detalja firme klikom na opciju Korespondencija
 •  Korespondencija kontakta – izravno iz detalja kontakta
 •  Korespondencija korisnika – izravno iz detalja korisnika
 •  Više korespondencija sa istim kontaktom / firmom formira korespondencijsku nit
 •  Izvještaji korespondencije po filtrima (firma, kontakt, korisnik, vrijeme i datum korespondencije)
 •  Uključivanje podsjetnika na korespondenciju
 •  Direktno kreiranje zadatka iz korespondencije
 •  Direktno kreiranje unosa u kalendar iz korespodencije
 •  Ispis korespondencije
 •  Pretraga po naslovu, sadržaju
 •  Stvaranje baze znanja
 •  Praćenje aktivnosti zaposlenika

 

Upravljanje zadacima:

 •  Dodjeljivanje zadataka sebi (ToDo lista) i drugim korisnicima
 •  Praćenje učinkovitosti korisnika, realizacije zadataka i povratna informacija
 •  Podsjetnik na zadane / dodijeljene zadatke, rođendane, korespondenciju
 •  Podjela na otvorene i zatvorene zadatke
 •  Podjela na odobrene i ne odobrene zadatke
 •  Izvoz liste zadataka u excel

 

CRM kalendar:

 •  Evidentiranje dogovorenih sastanaka, prezentacija, aktivnosti ...
 •  Prikaz podsjetnika na zadatke, korespodenciju i kalendar za odabranog korisnika
 •  Filtriranje po firmi, kontaktu, korisniku, tipu događaja i / ili vremenskom razdoblju

 

 •  upravljanje firmama
 •  upravljanje kontaktima
 •  upravljanje korisnicima

Modul za automatsko kreiranje opomena

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara (odredi se od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Minimalni iznos visine predmeta spora

Automatsko kreiranje opomena se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu te se ispisuju po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko tražbine stranke upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena  kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Modul za automatsko kreiranje ovršnih prijedloga

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara - od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Opcija onemogućavanja uzimanja tražbina u zastari (korisnik postavlja datum do kojeg smatra da su tražbine u zastari)
 • Minimalni iznos visine predmeta spora
 • Broj primjeraka ovršnog prijedloga za tisak

Automatsko kreiranje ovršnih predmeta se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu. Za svaki se u ovisnosti o visini predmeta spora generiraju pripadajući troškovi javnog bilježnika (javnobilježnička nagrada, trošak dostave, klauzula pravomoćnosti i ovršnosti) te eventualno materijalni trošak ovrhovoditelja, te se ispisuje ovršni prijedlog po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko je stranka za čije tražbine upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Izvorni kod rješenja