Putni nalozi

 

Modul putnih naloga kreira i evidentira domaće i inozemne putne naloge i naloge za loko vožnje za jednu ili više tvrtki. U nalozima se evidentiraju akontacije, dnevnice, putni troškovi, troškovi prijevoza i ostali troškovi te se automatski zbrajaju.

Produx putni nalozi

 

Kako se pojedini detalji ne bi unosili više puta dostupni su šifrarnici domaćih i inozemnih dnevnica, tečajevi valuta, različita vozila sa pripadajućim detaljima, različite relacije sa pripadajućom kilometražom, troškovi po kilometru i naravno djelatnici i firme koji su u bazi podataka. Na ovaj način štedi se na vremenu, bez gubitaka preciznosti izračuna. Podaci iz putnih naloga se mogu sortirati po firmi, djelatniku, troškovima, datumu što omogućava veliku preglednost i kvalitetno praćenje putnih troškova što nudi daljnje mogućnosti u racionalizaciji poslovanja.

 

Lista putnih naloga
Akontacija - predujam
Unos dnevnica
Unos troškova prijevoz...
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Popis funkcionalnosti:

Kreiranje i obrada putnih naloga i loko vožnji