Izvorni kod

Servisni nalozi

 
Servisiranje započinje urednim preuzimanjem te evidentiranjem podataka vezanih za predmet servisa i naručitelja servisa. Naručitelju se potom izdaje servisna primka kao dokaz predaje predmeta na servis na kojoj su ispisani uvjeti servisa.

Produx servis

 

Servisni nalog se pridodjeljuje serviseru te se tijekom servisa nadopisuju izvršeni radovi kao i ugrađeni dijelovi te po potrebi mijenjaju statusi. Vrste i statusi servisnog naloga kao i predmeti servisa administriraju se od strane korisnika stoga je program pogodan za vođenje različitih servisa (računala, mobitela, bicikli, klima uređaja, bijele tehnike, satova...). Kako su ponude sastavni dio ovog modula ista se može izraditi iz servisnog naloga kao i servisni nalog iz prihvaćene ponude. Račun za servisiranje kreira se direktno iz servisnog naloga po stavkama u nalogu, odnosno utrošenim uslugama i ugrađenim dijelovima.

 

Servisni nalozi - list...
Servisni nalog - primk...
Servisni nalog - ispis...
Predmet servisa - list...
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Popis funkcionalnosti:

Kreiranje / upravljanje servisnim nalozima:

  •  Lista naloga po statusu (otvoreni, zatvoreni, svi), po vrsti (kreira korisnik) po kupcima, serviseru, datumu prijema ....
  •  Brza pretraga po partneru, broju naloga, predmetu servisa ili serijskom broju

Produx servisni nalog

 •  Administriranje liste predmeta servisa (laptop, televizija, klima, računalo ....)
 •  Administriranje liste najčešćih kvarova/radnji koje serviser treba otkloniti/odraditi ( čiščenje filtra, promjena ulja, čišćenje virusa, ....)
 •  Administriranje liste statusa naloga – definira se naziv, da li je krajnji status te maksimalno vrijeme u danima koje nalog može provesti u tom statusu (Ukoliko je to vrijeme prekoračeno nalog u listi bude označeno bojom koju je korisnik kroz lokalne postavke postavio za prekoračeno vrijeme)
 •  Kreiranje servisnog naloga ( postavke firme/kontakt osobe, datuma prijema, predmeta servisa, modela, serijskog broja, opisa kvara.....)
 •  Dostupne su dvije napomene od kojih je jedna interna i ne ispisuje se u servisnoj primci/nalogu
 •  Personalizirane primke/nalozi (logo firme, zaglavlje, upis uvjeta servisa koji se ispisuje na servisnoj primci
 •  Ispis servisne primke / naloga (A4 iliA5 format)
 •  Spremanje primke/naloga u pdf formatu
 •  Kreiranje ponude i računa direktno iz servisnog naloga
 •  Kreiranje novog servisnog naloga iz starog
 •  Administriranje vrsta servisnih naloga (garancija, kvar, izlazak na teren, dijagnostika...)
 •  Administriranje statusa servisnih naloga (zaprimljen, u radu, čeka na dijelove, završen isporučen...) sa zaključnom klauzulom npr. kod statusa isporučen – ne treba se pojavljivati više u listi
 •  Pridjeljivanje servisnih naloga serviserima
 •  Mogućnost podešavanja najčešćih postavki servisnih procesa, kroz lokalne postavke, zbog ubrzavanja unosa u računalo (predefinirana vrsta naloga, predefinirani serviser, predefinirani status)
 •  Pregled artikala po servisnim nalozima svim / fakturiranim / nefakturiranim
 •  Nefakturirani artikli u servisnim nalozima se smatraju rezervirani tj. kod pregleda stanja na skladištima količina artikala koji se nalaze u nefakturiranom servisnom nalogu iskazan je u stupcu "Zaduženo u nalozima"

 

Kreiranje / upravljanje ponudama:

 •  Lista ponuda s filterima (statusu, firmi, kontaktu, vremenskom intervalu...) početna postavka je postavljena tako da prikazuje Aktivne/nerealizirane ponude
 •  Brza pretraga po broju ponude ili partneru
 •  Postavka za direktno spremanje ponuda u definiranu mapu
 •  Kreiranje ponude direktno iz servisnog naloga - na ponudi kreiranoj iz servisnog naloga ostaje link na servisni nalog i obrnuto. Klikom na link otvara se dokument na kojeg se link odnosi
 •  Kreiranje servisnog naloga iz ponude
 •  Dupliciranje već postojeće ponude - otvara se forma za unos nove ponude prilikom čega se kopiraju stavke i postavke firme i kontakt osobe
 •  Opcija slanja ponude e- mailom direktno iz programa (automatski se podiže definirani e-mail klijent i kreira ponuda u obliku pdf priloga, a za pošiljatelja se uzima e-mail adresa od korisnika ili firme koja je definirana na ponudi)
 •  Kreiranje računa iz ponude gdje se kopiraju svi podaci iz ponude u novi račun te je potrebno samo odabrati način plaćanja
 •  Kreiranje predujma iz ponude (kod kreiranja računa iz takve ponude program automatski povlači predujma i umanjuje iznos koji je potrebno platiti)
 •  Na računu/avansu/prodajnom nalogu koji je kreiran iz ponude nalazi se link na ponudu iz koje je kreiran

 

Kreiranje / upravljanje artiklima:

 •  Jednokratan unos artikala i cijena u šifrarnik artikala
 •  Kreiranje novog artikla direktno iz liste artikala
 •  Kreiranje neograničenog broja artikala s 4 nivoa cijena
 •  Klasifikacija artikala po grupi / nadgrupi
 •  Klasifikacija po tipu artikla (usluga, roba, materijal)
 •  Kartica artikla – ulazi / izlazi artikla za skladište po dokumentima (računima / skladišnim dokumentima)
 •  Pretraživanje artikala po: nazivu, šifri, grupi artikla, oznaci dobavljača
 •  Grupiranje artikala u listi po grupi/nadgrupi
 •  Stanje artikala po skladištima
 •  Ispis etiketa za artikle na naljepnice (naljepnice 4x10 i 3x13 - ispis barkoda)
 •  Uvoz artikala iz excel datoteke
 •  Automatsko kreiranje zapisnika o promjeni cijena za sva maloprodajna skladišta prilikom promjene cijene artikla
 •  Opcija označavanja artikala sa stanjem 0 ili negativnim stanjem na skladištu ( korisnikov odabir boje prikaza takvih artikala u listi artikala)
 •  Postavka prikaza samo dostupnih artikala na skladištu

 

Kreiranje / upravljanje računima:

 

Kreiranje / upravljanje, skladištima i dokumentima:

 

 •  upravljanje firmama
 •  upravljanje kontaktima
 •  upravljanje korisnicima
 •