Izvorni kod

Upravljanje kampanjama

 

Modul kampanja služi kako bi se obilniji istovjetni poslovi koji uključujućuju interakciju s velikom brojem partnera lakše kontrolirali i pratili. Najčešće se radi o skupnim/grupnim pozivima na predstavljanja novih proizvoda, sajmove, zabave, ankete i općenito u prodaji i marketingu.

Produx program za upravljanje kampanjama

 

Prednost ovog modula je što se svi podaci o poduzetim aktivnostima i kontaktiranim osobama nalaze na jednom mjestu i dostupni su na uvid /administraciji skupini korisnika s odobrenim pravima. Rezultati obavljenog posla tada su mjerljivi stukturirani kroz statuse koje korisnik sam definira.

Na osnovu dobivenih podataka, može se stvoriti prilično dobra procjena o odazivu na npr. prezentacije, zabave ili na demo vožnje te u skladu sa time planirati resurse koji će biti potrebni za ostvarivanje takvog projekta.

 

Modul za vođenje kampanja može se koristiti samostalno ili integriran sa drugim modulima Produx paketa npr. integriran sa CRM modulom i sa modulom prodaje.

 

Kampanje - lista
Način unosa kontakata ...
Stavka kampanje
Povjest statusa
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Popis funkcionalnosti:

Upravljanje kampanjama:

 •  Dodavanje kontakata / firmi kampanji odabirom iz:
  • • liste firmi
  • • liste kontakata
  • • kontakata / firmi iz grupe
  • • kontakata / firmi iz neke već postojeće kampanje
 •  Administracija pristupa kampanji grupi korisnika s pravima administracije ili samo uvida u istu
 •  Mogućnost da kreator kampanje samo nadzire realizaciju kampanje
 •  Dodjeljivanje statusa firmi/kontaktu u kampanji (poslana pozivnica, nije odlučio, nazvati kasnije...)
 •  Pregled povijesti statusa za svaku stavku (firmu/kontakt) kampanje
 •  Ispis kampanje (grupno po statusima, totalu ...)
 •  Pretraživanje / filtriranje kampanja po svim detaljima
 •  Slanje grupnih SMS poruka i emailova direktno iz programa
 •  Kreiranje korespondencije iz kampanje (postavljanje podsjetnika, kreiranje zadataka, rezervacija termina... ) - integracija s CRM modulom

 

 •  upravljanje firmama
 •  upravljanje kontaktima
 •  upravljanje korisnicima 

Izvorni kod rješenja

Naslovnica Rješenja Upravljanje kampanjama