Izvorni kod

Gradux rješenje za građevinare

Gradux je poslovno informatičko rješenje namijenjeno građevinskim tvrtkama kako bi bolje nadzirale troškove po projektima i kvalitetnije koristile vlastite resurse.

 

Precizno izračunavanje troškova po svakom radnom nalogu – gradilištu preduvjet je profitabilne građevinske djelatnosti. Praćenje radnih sati svakog radnika, po svakom radnom nalogu omogućava detaljan uvid u stanje svakog pojedinačnog gradilišta. Prikaz stvarno izvršenih radova preko dokaznica, koje se mogu dokumentirati i fotografijama, unose se u građevinsku knjigu te su spremne za ovjeru nadzornog inženjera kao situacija spremna za naplatu. 

 

Popis funkcionalnosti:

Izrada ponuda:

 •  Izrada ponuda po fazama i stavkama
 •  Mogućnost izrade ponuda sa artiklima koji nisu na skladištu
 •  Izvoz i uvoz stavki ponude u Excel i ispis

 

Izrada radnih naloga:

 •  Dodjeljivanje ugovora radnom nalogu
 •  Dodjeljivanje ponude radnom nalogu - prihvaćena ponuda postaje troškovnik
 •  Pregled početka radova, planiranog i stvarnog kraja radova
 •  Unos odrađenih radova preko dokaznice u građevinsku knjigu i dnevnik rada
 •  Unos prihoda i rashoda po radnom nalogu

 

Dokaznice za situacije:

 •  Dokaznice za svaku odrađenu stavku se unose u situaciju
 •  Sve vrste pretraživanja - fakturirana / nefakturirana / sve po datumu, radnom nalogu, stavki
 •  

  Dodjeljivanje radnih sati i zadataka:

  •  Pregled odrađenih i slobodnih sati za svakog radnika po danima i projektima
  •  Pregled radnika kojima nije dodijeljen zadatak
  •  Pregled po organizacijskim jedinicama
  •  Jednostavno prebacivanje odrađenih sati u slijedeći dan i radni nalog
  •  Izvoz zadataka u Excel

   

  Financije:

  •  Izdavanje računa po situacijama i primljeni avansi
  •  Sortiranje i pretraživanje po naručitelju, firmi, kreatoru dokumenta, načinu plaćanja, godini i datumu tj. intervalu
  •  Izvoz liste u Excel

   

  Izvještaji:

  •  Mjesečni izvještaj radnih sati
  •  Raspodjela radnika po danima
  •  Liječnički pregledi
  •  Rekapitulacija troškova po gradilištima

   

  Izdatnice:

 •  Evidencija izdanih materijala i artikala po primatelju, korisniku i datumu
 •  Sortiranje po broju izdatnice, datumu, primatelju, radnom nalogu i iznosu
 •  Uvoz i izvoz liste u Excel

 

 •  upravljanje firmama
 •  pravljanje kontaktima
 •  upravljanje korisnicima
 •  

Izvorni kod rješenja