Case Blue - program za pravnu službu

Case Blue - popis predmeta
 
Aplikacija je namijenjena pravnoj službi za praćenje velikog broja pravnih spisa. Program prati sve statuse pravnog predmeta, vodi evidenciju o strankama, tražbinama, troškovima, raspravnoj satnici te radnjama po pojedinom pravnom spisu. 

Korištenje programa ne zahtjeva veliko informatičko predznanje. Osim za upravljanje predmetima, spisima i strankama, program je namijenjen odvjetnicima i odvjetničkim uredima neovisno o broju zaposlenika (1, 10 ili 50 osoba). 

Također, neovisno i o broju predmeta, spisa, stranaka i dokumenata, ovaj sustav pouzdano prati vaše potrebe na način da povezuje sve podatke u jedinstven izvor informacija.

Case Blue je jednostavno i moćno rješenje za učinkovitiji rad pravne službe bilo koje tvrtke ili odvjetničkog ureda.

Modul pravnih predmeta

Modul stranki

Stranke je moguće pregledavati s filtrima za parametre: tip stranke, valjanost stranke, izvor podataka, odgovorna osoba, status stranke. Nadalje, ovaj modul omogućava:Case Blue - stranke

 

Modul troškova

Moguće je pratiti troškove vezano za odrađene radnje. Kod kreiranja novog ovršnog predmeta automatski se dodaje radnja koja na sebe veže zavisne troškoveCase Blue - detalji troškova:

Osim toga, moguće je praćenje po mjestima nastajanja troškova

 

Modul zadataka

Modul Zadataka daje uvid u zadatke koji su dodijeljeni trenutno prijavljenom korisniku kao i one koje je korisnik dodijelio nekom korisniku (u svrhu praćenja toka izvršavanja). Podsjetnik na svaki zadatak bilo od strane kreatora ili korisnika kojemu je zadatak dodijeljen.

 

Vremenski modul

 

Dvosmjerna elektronička razmjena podataka s javnobilježničkim uredom