Program za vođenje projekata

 
Projektni modul omogućava učinkovitu organizaciju raspoloživih radnih resursa firme te planiranje i praćenje utroška radnog vremena članova tima. Kreiranjem projekta i projektnih zadataka (određenih rokovima, planiranim troškovima i raspoređenih u faze) omogućuje se sustavno planiranje i praćenje projekata.

Produx upravljanje projektima

 

Za svaki projekt se definira lista korisnika s ovlastima administracije / pregleda / odobravanja prihoda i rashoda. Odgovorne osobe, kao i voditelji projekta, kreiraju projektne zadatke te iste dodjeljuju članovima projektnog tima. Planirani fond radnih sati se prati kroz dnevnik rada i uspoređuje sa realizacijom.

Za svaki zadatak moguće je unijeti planirani iznos prihoda i rashoda. Stvarni prihodi i rashodi mogu se unositi u listu (rashoda / prihoda) koji se mogu direktno povezati s ulaznim i izlaznim računima ukoliko je instaliran i Produx modul prodaje Administratori mogu nadgledati sve navedene parametre i mijenjati ih kako bi se projekt uspješno priveo kraju.

 

Lista projekata
Izvještaj projekt
Detalji zadatka
Planiranje resursa
 
Za još slika kliknuti ovdje.

Modul za vođenje projekata pomaže voditeljima i ostalim sudionicima u projektu pri planiranju te praćenju i analizi planiranih i realiziranih prihoda, troškova i vremena kako po pojedinim projektnim zadacima tako i za projekt u cjelini.

 

Popis svih funkcionalnosti:

Kreiranje projekata i projektnih zadataka: